Kopiera objekt

För att kopiera ett objekt så går man in på objektet som ska kopieras. Klicka sedan på knappen “Kopiera”, i högermenyn.

På nästa sida kan man välja vilka delar/fält av objektet som ska kopieras, det går även att ställa in så de fält man inte vill ha med automatiskt inte dyker upp. Se “Inställningar av objektkopiering” längre ner på sidan. Går även att snabbt komma dit via knappen “Inställningar”. Observera dock att man måste backa för att komma tillbaka till objektkopieringen. För att slippa detta kan man högerklicka och välja “Öppna länk i ny flik” så slipper man backa tillbaka sen.

 

När man sedan valt de fält som ska kopieras så trycker man på “Skapa objektkopia”. Då hamnar den som ett nytt objekt och hittas högst upp i objektöversikten (gäller dock bara om man sorterar listan efter datum). Efter detta är klart och man redigerat kopian är det bara att kopiera igen ifall de är flera objekt som ska dupliceras.

Inställningar av objektkopiering

När det gäller objektkopiering har varje användare egna inställningar för vilka fält som inte ska kopieras. Dessa hittar man på sin användare genom att klicka på sitt användarnamn enligt bild:

Välj sedan flik “Objektkopiering”. Här kan man välja vilka objekt som inte ska vara förvalda vid kopiering genom att bocka för aktuella rader. Välj sedan Spara ändringar. Går även att återställa standard (som sätts av administratör direkt i Plug-ins), detta görs genom att markera Återställ standardval och trycka på Spara ändringar.

OBS! När man kopierar ett objekt så kopieras inte bildfilen, dock finns kopieringsval “Personer i bild”. När detta är ikryssat kommer personer i bild att överföras, och återskapas på första bild som laddas  upp till objektet!