Skriva ut objekt

För att skriva ut går man till menyn Objekt till vänster så man får upp listan. Där markerar man de man vill skriva ut och trycker på knappen “Skriv ut”.

skrivutlista

När man tryckt på Skriv ut så öppnas först en valruta där de valda standardinställningarna för ens användare visas. Sedan öppnas objekt/en i en ny flik i utskriftsvänligt format. Sedan kommer webbläsarens egna utskriftsfönster upp, där kan man se en förhandsvisning på hur objektet kommer se ut på papper. OBS! detta kan se olika ut beroende på vilken webbläsare du använder.

skrivut2

Inställningar för utskrift kan du göra på din användare, tryck på ditt namn längst upp till höger i Sofie. Sedan väljer du fliken Utskrift.

instskrivut

På första sidan under Allmän så väljer du vilka fält som ska döljas vid utskrift. Vänster spalten är för när man skriver ut enstaka objekt och den högra är då man skriver ut listor med flera objekt.

Under Utskriftsmalls fliken kan man välja mallar för de olika utskriftstyperna. Kolumnen “Objektlista” kommer automatiskt användas när man skriver ut flera objekt samtidigt. Fler utskriftsmallar kommer läggas till har i framtiden. Har ni förslag på en mall så skicka bara in den till oss så kan vi implementera den i Sofie. De finns även en del andra inställningar under denna flik såsom att välja storlek på bilden och om de ska vara sidbrytning mellan objekten eller inte.

utskriftsmall

En bra funktion på denna sida är möjligheten att kunna lägga till en rubrik automatiskt på sina utskrifter. Man kan också välja om rubriken ska visas på varje sida eller inte.