Koppling personer i bild

‘Personer i bild’ är inte direkt kopplade till posterna ‘Personer’, men om man valt att en ‘Person i bild’ skall referera till en befintlig person (detta gör man i redigeringsläget för bilden, se länk: http://sofie.vbm.se/support/manual/bilder/personer-i-bild/) kan man när man tar bort en person, även välja att ta bort de Personer i bild som har en referens till denna post.