Massredigera personrelationer

När man nu väljer flertalet objekt för redigering så finns möjligheten att redigera personrelationer. Detta kan användas om man ska ändra en relation eller ta bort. Bilden nedan visar hur det ser ut.

Vill man te.x. ändra en relation på en viss person från Beställare till Ägare så lägger man in rätt person samt vad denna ska ha för ny relationstyp under “Skapa ny personrelation”. Sedan väljer man samma person i den nedre rutan “Ta bort befintlig personrelation(er)” och den relationstyp man vill radera, om alla relationstyper ska tas bort väljer man inget där.

Vill man sen att gamla relationstypen ska försvinna så kryssar man för “Radera ovanstående vald person och /eller relation genom att markera denna bockruta”. Sedan är det bara att Spara ändringarna så utförs det.